Skiran

Skivsjöskiran är ett  informations- och annonsblad som samhällsnämnden i Skivsjö ger ut varje månad. Bladet har sedan starten i maj 1999 varit mycket uppskattat av bygdens invånare. Även många utflyttade bybor har sett till att få ett exemplar hem i brevlådan varje månad. Du kan även hämta ditt ex på affären.

Skiran, som den ofta kallas, läggs in här varje månad i den  takt den kommer ut.


ansvarige utgivarens e-post: birgit.jonsson(at)yahoo.se