Husen längs vägen i Sunnansjö är relativt nybyggda.

Den 31/12 1940 bodde i Sunnansjö 48 personer.
Källa: Folkräkning 1890

Vid Kvarnbäcken fanns ett bostadshus.

Byar och enstaka ställen som ingick i samma område

- Bäverbäcken
Olof Israelsson med familj bodde här i slutet av 1800–talet.

- Olofsborg
Första bebyggelsen år 1865 av Jakob Forslund, Hälsingfors och som mest bodde där fem familjer. När inga riktiga vägar fanns till Skivsjöbygden, var Olofsborg en central by. Körvägen till Ramsele-Tvärålund gick genom byn och posten bars också den vägen. Byn är öde sedan 1956.

År 1890 bodde 10 personer i Olofsborg.

Den 31 december 1940 bodde där 14 personer

- Pettersborg
År 1798 kom Per Mårtensson från Orrböle att slå sig ned mellan Rambo och Bastuträsk. Han kallade stället Petersborg. Det har varit många ägare efter honom och är nu obebott sedan länge.

År 1890 bodde 8 personer i Pettersborg.

- Gåssjön
Stället anlades 1916. Det var Albert och Mina Karlsson, Sunnansjö med familj som köpte ett hus i Sundö som flyttades till Gåssjön. Husen byggdes först intill sjön och de gamla husgrunderna är ännu synliga. Senare uppfördes ett hus längre upp från sjön och där bodde Albert och Mina till slutet av 1960, då de flyttade till Bjurholm. Huset står kvar och brukas som sommarstuga.

- Lövbränna
(låg mellan Grönåker och Sunnansjö)

- Grönåker
Nuvarande stugägare på platsen är Per-Ivar Norgren.

- Hällholmen
Bebott till 1932, då huset brann ner. Husgrunden finns kvar och platsen är lätta att hitta ännu idag. Nils Karlsson, Sunnansjö var den sist boende. Nuvarande stugägare på platsen är Stig Stigestad.

Holmen utanför hade samma namn.