Första bebyggaren år 1832 var Pehr Johan Johansson Degergren, Buberget, Vindeln. Hans boplats var troligen i närheten av Jan Hedqvist (nuvarande ägare).

Man kan säga att alla i Sundö har sina rötter från Pehr Johan Degergren, eftersom fem av hans barn bosatte sig i Sundö.

År 1890 bodde 46 personer i Sundö.
Källa: Folkräkning 1890

Den 31/12 1940 bodde i Sundö 66 personer.

Byar och enstaka ställen som ingick i samma område

- Sundbacka - kronotorp
Här byggde Erik och Anna Wikström omkring 1915. Huset revs efter att nuvarande bostadshus byggts.

- Sundfors
Anders Bäckman var bosatt i Sundfors, men flyttade sedan och sålde då sitt hemman till Anders Eriksson Frank.

År 1890 bodde 12 personer i Sundfors.

Den 31/12 1940 bodde10 personer i Sundfors.

- Jan-Hans berget
År 1881 flyttade Johan Anderson och hans fru Ulrika-Sofia ”Ulla på berget” med fyra barn från byn Sundfors till Jan-Hans berget. Där föddes ytterligaretvå barn, Nanny-Karolina och Otto, senare känd som ”Otto på berget”.
Ett av barnen, Johan med smeknamnet Jaktlund, flyttade 1918 till Fällbäck, Kussjö.
Naturligtvis var det fattigt, de skulle ju bygga sig bostadshus, ladugård, odla och skaffa sig mat. Efter Johan Anderssons död 1912, var det bara Ulla och sonen Otto ”Otto på berget”, som bodde kvar på torpet. Torpet övertogs sedan av Nils och Elin Jonsson från Lugnet, Sundö.

Efter 1926 har ingen bott på torpet och det revs i slutet av 20-talet. Av husen som byggdes och marken som odlades, ser man nu endast stenmurar samt en odlad åkerlapp för viltvård.

- Kammen
Här bodde Fredrik Fredriksson som troligen byggde upp stugan i mitten av 1800-talet. Huset står på en udde med Ramsån på ena sidan och Lillramsjön på andra. År 1910 köptes stället av August Johansson-Terning, därav har stället fått namnet ”Ternings”. Stället födde ett par kor. Terning dog 1929 och hustrun 1919. Stugan är renoverad och används som sommarstuga.

- Lugnet (bestod av Inna Lugnet och Uta Lugnet)

År 1890 bodde 8 personer i Lugnet.

- Inna Lugnet
Anlagt 1858 av Jonas (Jon) Persson även kallad ”Lugngubben”. Han kom flyttande från Uta-Lugnet, där han börjat sin nybyggarbana, men lämnat över till sönerna.

Jonas hade en stor familj med 14 barn och levde mycket fattigt. Deras toalett var mycket enkelt byggd mellan två stora stenar intill vägen mellan Sundö och Lugnåsen. Rester av bebyggelsen är grundstenar och en källargrop som ännu syns, samt de stora stenarna mellan vilka toaletten stod. Jonas var en kraftkarl som klarade av att bära en 140 kg tung tjärtunna i tre km utan att stanna. Han dog 1907. Stället beboddes av hans familj intill 1930-talet.

- Uta Lugnet
Läge på södra sidan av Lillramsjön, anlagt 1900-1910. Första kända boende var Erik-Olov Nilsson, farfar till Mauritz Eriksson.

Erik-Olle som han kallades, föddes i en gård som stod väster om Jan Hedqvist, på udden mot Jörgen Eriksson (nuvarande ägare). Stugan såldes till Karl-Johan Hansén, som timrade upp den i Skivsjö. (Nuvarande ägare till stugan är Helga Eriksson).

Där fanns även en stor gård där fadern till Elmer Jonsson bodde en tid. Den revs och flyttades till Vindeln år 1905.

- Lugnåsen - kronotorp
Vid årsskiftet 1947-48 flyttade Klara Hedqvist med sina vuxna barn, från Sandtorp (Bjurholm) till nybyggda torpet Lugnåsen. Hennes man Johan-Alfred dog 1941, Klara avled 1966. Sönerna Johan och Ebert övertog stället efter moderns död.
Ebert bodde ensam kvar på torpet efter sin bror Johans död. Boningshuset brann ned år 2004 och Ebert avled en tid senare av sviter från branden, 94 år.

För de som vill veta mera om familjen Hedqvist, finns boken ”Familjen på Sandtorp” att köpa hos Tom Hedqvist, Skivsjö.

- Skurliden
Var senast bebott av Hilmar Larsons. De flyttade därifrån 1936.

År 1890 bodde 10 personer i Skurliden.