Enligt gammal sägen ska Lövö (Löfö) för länge sedan ha varit en ö. När man dikade upp bäckarna höjdes landet och blev fastland.

Nybygget insynt 1831 av Johan Persson. Boplatsen skall vara mellan Dan Johansson och Göran Sundström (nuvarande ägare).

År 1890 bodde 25 personer i området.
Källa: Folkräkningen 1890

Den 31/12 1940 bodde 45 personer i byn.

 

Byar och enstaka ställen som ingick i samma område:

- Nymyråsen.
Här bodde Olof Nilsson kallad ”Olle på Åsen”.